podstawa programowa

Czas pobytu dziecka w przedszkolu jest różny: od trzech do pięciu godzin w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego, pięć godzin w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej, w przedszkolu publicznym najczęściej do dziesięciu godzin. Minimum czasu realizacji podstawy programowej zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, a ,następnie czas ten został zapisany w statucie każdego przedszkola. Statu przedszkola określa: dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż pięć godzin dziennie.

Realizacja podstawy programowej w naszym przedszkolu odbywa się od godz. 8.00 – 13.00

Skip to content