plan dnia

6.00 – 8.00  Zabawy wg pomysłów dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym i wychowawczym, zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych przy niewielkim udziale nauczyciela.

8.00 – 8.30  Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.Czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00  Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00 – 9.15 Czynności higieniczne, mycie zębów.

9.15 – 9.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach (dzieci młodsze).

9.30 – 10.00  Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach(dzieci starsze).

10.00 – 11.30  Zabawy integracyjne, konstrukcyjne i plastyczno-techniczne, gry planszowe. Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.

11.30 – 12.00 Obiad , czynności samoobsługowe, opiekuńcze.

12.00 – 13.45 Grupy młodsze – odpoczynek poobiedni muzykoterapia, bajko terapia, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela (czytanie bajek, opowieści ruchowe, czynności opiekuńcze).
Grupy starsze – relaksacja, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela ćwiczenia utrwalające wiadomości; zabawy integracyjne, konstrukcyjne i plastyczno-techniczne, gry planszowe.

13.45 – 14.15 Podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku.

14.15 – 17.00 Zajęcia dodatkowe, kontynuacja działalności edukacyjnej praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym zajęcia dodatkowe , zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne , tematyczne, pobyt a świeżym powietrzu , zajęcia dodatkowe ,prace porządkowe, omówienie wydarzeń dnia, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Skip to content