o przedszkolu

Nasze przedszkole jest jest placówką publiczną, zlokalizowaną w środowisku osiedlowym niedaleko centrum aglomeracji miasta Żor z bogatą historią i tradycją. Bliskość centrum Żor sprzyja poznawaniu przez dzieci dóbr kultury, daje możliwość odwiedzania wystaw, muzeów, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych miasta.

Rozległy ogród i plac zabaw, stwarza możliwości nieskrępowanej i bezpiecznej zabawy na powietrzu. Dzieci mają dużo miejsca do zabaw ruchowych, do gry w piłkę i innej aktywności ruchowej. Na całym placu przedszkolnym jest dużo zieleni, drzew i krzewów. Otaczająca zieleń stwarza piękne otoczenie i swoisty mikroklimat.

Stale czuwamy nad jakością naszej placówki – pragniemy aby była ona jak najlepiej oceniana przez naszych podopiecznych i rodziców. Przedszkole posiada wykwalifikowaną, twórczą, bardzo życzliwą, troskliwą i opiekuńczą kadrę pedagogiczną. Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz dodatkowe kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe. W swej pracy z dziećmi nauczycielki wykorzystują swoje różnorodne umiejętności takie jak śpiew, taniec, uzdolnienia plastyczne, teatralne, kulinarne. Pozostały personel administrcyjno – obsługowy stanowi załoga, która w nie mniejszym stopniu, poprzez swoją pracę stara się zaspokoić wszystkie dziecięce potrzeby.

Nasze przedszkole kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi takimi jak; prawda, dobro, piękno, przyjaźń.

Nasze Przedszkole :

    • jest przyjazne i  bezpieczne ,
    • wychowuje, pomaga w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości ,
    • jest  nowoczesnym  środowiskiem  edukacyjnym
    • otwarte na współpracę  z  Rodzicami ,
    • otwarte na współpracę ze środowiskiem dla wzajemnego rozwoju

Wspieramy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z możliwościami rozwojowymi w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Rozwijamy talenty i umiejętności dzieci poprzez udział w różnorodnych konkursach, olimpiadach i uroczystościach.

Wszystkie dzieci mają możliwość rozwoju i prezentacji swoich umiejętności podczas występów i prezentacji na uroczystościach przedszkolnych i w środowisku – w pobliskich szkołach, a także w MOK-u, Rebusie na  uroczystościach i imprezach plenerowych na terenie miasta.Występy dzieci i popisy taneczne, wokalne cieszą się popularnością w środowisku lokalnym – przedszkolaki potrafią uatrakcyjnić swoimi występami każdą uroczystość. Dzieci chętnie, ale z wielkimi emocjami prezentują swoje umiejętności.

Skip to content