uwaga

Zasady odpłatności za przedszkole

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Wysokość dziennej stawki żywieniowej w przedszkolu uzależniona jest od liczby spożywanych posiłków i wynosi:

  • za śniadanie 1,50 zł
  • za obiad 4,50 zł
  • za podwieczorek 1,50 zł

Nieodpłatna realizacja 5-cio godzinnej podstawy programowej.

Opłata za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1  za każdą rozpoczętą godzinę. 

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu ustala się na podstawie dni obecności dziecka.

Należność za pobyt w przedszkolu płatna jest do 15-tego każdego miesiąca przelewem na indywidualny rachunek bankowy. W przypadku nieuregulowania należności za pobyt dziecka w przedszkolu we wskazanym terminie, naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

(aktualizacja 29.11.2021 r.)

Skip to content