DODATKOWE ZAJĘCIA

Profilaktyka z terapią logopedyczną

Mowa jest ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Rozwój mowy przebiega etapowo i najintensywniej rozwija się w wieku przedszkolnym. Jednak jej rozwój u wszystkich dzieci nie przebiega jednakowo i czasami występują pewne odchylenia. Okres przedszkolny jest  to czas intensywnego kształtowania się mowy i języka dziecka. Dlatego też należy dostarczać dzieciom prawidłowe wzorce mowy, rozwijać ich słownik czynny i bierny jak i prowadzić profilaktykę logopedyczną.

Głównym celem zajęć wobec dziecka jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy i wad wymowy oraz stymulowanie prawidłowego rozwoju językowego dzieci, natomiast wobec rodziców mają za zadanie rozszerzać świadomość logopedyczną. Uczestnictwo dzieci z różnego typu dysfunkcjami w niniejszych zajęciach pomaga zniwelować występujące wady czy zaburzenia mowy. Dzięki działaniom profilaktycznym zostanie zapewniony równy start szkolny wszystkim dzieciom.

Religia

W naszym przedszkolu o duchowy rozwój najstarszych przedszkolaków troszczy się katechetka. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, trwają 30 minut i są nieodpłatne.

Koła zainteresowań

W naszym przedszkolu wychowawcy organizują różnego rodzaju warsztaty tzw. koła zainteresowań dla dzieci: plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, kulinarne i przyrodniczo-ekologiczne. Przedszkolaki podczas takich zajęć rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Szczególną uwagę zwracamy na dobrą zabawę oraz integrację dzieci, ale także na ich kreatywnośći, fantazję i wyobraźnię.

 

Skip to content