Aktualności

Zamierzenia na miesiąc luty – grupa Biedronki

ZABAWY NA ŚNIEGU Poznanie zabaw zimowych i zwrócenie uwagi na zasady bezpiecznej zabawy na śniegu; Rozwiązywanie zagadek o tematyce zimowej; Doskonalenie sprawności manualnej podczas pracy plastycznej pt. ,,Bałwan”; wdrażanie do porządkowania miejsca pracy; ,, Koło” –...

Grupa Biedronki

Jesteśmy grupą  ,,BIEDRONKI” , do której uczęszczają dzieci 5 – letnie. Pracują z nami dwie panie: Anna Czaja-Powązka i  Anna Wielińska.

WYCHOWAWCY

Anna Czaja Powązka, Anna Wielińska

Obrazek z niebieskim tłem przedstawiający ucznia w ławce. Obok biały napis zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.
Skip to content