CZERWIEC

Temat 1. tygodnia: Święto dzieci

zadania tego tygodnia:

-ustawianie się w pary i trójki

-ćwiczenie wycinania elementów puzzli

-odgadywanie o kim była mowa po opisie słownym

-nazywanie rysowanych figur
-ćwiczenie sprawności i szybkości
-słuchanie wiersza o prawach dzieci
-budowanie logicznych wypowiedzi nt. praw
-gra na instrumentach perkusyjnych
-wskazywanie właściwych kierunków; lewy i prawy
-nazywanie poszczególnych palców
-ćwiczenie prawidłowego przeliczania
-rysowanie na określony temat
-prawidłowe posługiwanie się przyborami
-słuchanie opowiadania „Dzieci z różnych stron świata”
-wie co znaczy być tolerancyjnym wobec innych

Temat 2. tygodnia: Muzyka wokół nas

-śpiewanie poznanej piosenki

-słuchanie opowiadania „Znamy różne instrumenty”

-wypowiadanie się nt. niektórych instrumentów

-odgadywanie nazw instrumentów muzycznych

-dzielenie słów na sylaby

-ćwiczenie intonacji i natężenia głosu podczas zabawy z rymowanką

-rozpoznawanie źródła dźwięków

-reagowanie na sygnały muzyczne

-precyzyjne rysowanie po śladzie

-przestrzeganie poznanych reguł podczas gry z kolegą

-odpowiadanie na pytania o owadach

-ćwiczenie sprawności ruchowej

-nazywanie instrumentów perkusyjnych

-wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Instrumenty”

-konstruowanie ciekawych budowli
-wymienianie przyjemnych i nieprzyjemnych dla zdrowia dźwięków

Temat 3. tygodnia: Czym podróżujemy

-dzielenie słów na sylaby

-nazywanie niektórych pojazdów

-czekanie na swoją kolej podczas wypowiadania się

-ćwiczenie precyzyjnego wycinania

-rysowanie i kolorowanie

-posługiwanie się w rozmowie wiedzą o samolotach i zasadach podróży nimi

-właściwe reagowanie na sygnały słowno-dźwiękowe
-współpracowanie z kolegami i koleżankami

-wykonywanie łódki wg instrukcji
-prawidłowe przeliczanie liczebnikami
-układanie z mozaiki geometrycznej na określony temat
-określanie co należy spakować na wakacje
-kolorowanie wg kodu
-odtwarzanie podanego rytmu
-ćwiczenie poczucia rytmu
-malowanie farbami plakatowymi na dany temat
-wymienianie zasad podczas podróży samochodem
-rysowanie figur geometrycznych płaskich

Temat 4. tygodnia: Wakacje

-wypowiadanie się nt. treści ilustracji

-rysowanie wg kodu
-wymienianie ciekawych miejsce lub nazw miast Polski
-dzielenie zdania na słowa
-przeliczanie ilości słów w zdaniu
-naśladowanie określonych ruchów
-nazywanie przedmiotów wykorzystywanych w czasie wakacji
-precyzyjne rysowanie po śladzie i kolorowanie
-poznanie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji
-poprawne wykonywanie ćwiczeń oddechowych
-rysowanie pojazdów
-konstruowanie wg własnych pomysłów
-prawidłowe przeliczanie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
-prawidłowe określanie położenia przedmiotów
-rozpoznanie i nazywanie mieszkańców mórz
-dokańczanie rozpoczętych słów na określoną sylabę

Skip to content