Przedszkole nr 19 im. Juliana Tuwima pełni w 2022 roku dyżur wakacyjny wyłącznie dla wychowanków swojego przedszkola w terminie od 01.07.22r. do 29.07.22r.

Placówka dysponować będzie 50 miejscami.

Zapisy na dyżur przyjmowane będą od 04.05.2022r. do 31.05.2022r. w kancelarii przedszkola.

Skip to content